تریلر ارباب حلقه ها: گولوم چهره های آشنا را آشکار می کند

تریلر ارباب حلقه ها: گولوم چهره های آشنا را آشکار می کند

تریلر ارباب حلقه ها: گولوم چهره های آشنا را آشکار می کند مقدمه زمانی که بازی The Lord of the Rings: Gollum برای اولین بار معرفی شد، برخی از افراد مطمئن نبودند که جالب باشد یا خیر. اما جدیدترین تریلر نشان می دهد که بازی دارای شخصیت های قابل تشخیص زیادی از J.R.R خواهد بود. …

تریلر ارباب حلقه ها: گولوم چهره های آشنا را آشکار می کند ادامه »